Υπηρεσίες

υπηρεσίες

01.
μελέτη, επίβλεψη, έκδοση οικοδομικών αδειών
02.
στατικές-αντισεισμικές μελέτες
03.
ανακαινίσεις-εσωτερικές διαμορφώσεις
04.
άδειες λειτουργίας καταστημάτων-αλλαγές χρήσης

Ειδικότητά μας

οικοδομικές άδειες

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και επίβλεψη για την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν στην: ανέγερση νέων κτιρίων, την προσθήκη καθ’ ύψος, την ενίσχυση φέροντα οργανισμού κ.α.στατικές - αντισεισμικές μελέτες

Τα γραφείο μας ειδικεύεται στην εκπόνηση των στατικών και αντισεισμικών μελετών κτιρίων και πάσης φύσεως έργων. Συγκεκριμένα το γραφείο μας ειδικεύεται σε στατικές μελέτες νέων κτιριακών έργων, έλεγχο υφιστάμενης φέρουσας ικανότητας υπαρχόντων κτιρίων, ενίσχυση φέροντος οργανισμού παλιών κτιρίων και ενίσχυση κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμούς.

άδειες λειτουργίας καταστημάτων
αλλαγές χρήσης

Αρχικά επισκεπτόμαστε το κατάστημα, αποτυπώνουμε τον χώρο και στη συνέχεια υποβάλουμε στην Πολεοδομία τα απαραίτητα σχέδια-έγγραφα για την έκδοση της Βεβαίωσης Κύριας Χρήσης. Εφόσον η νέα χρήση του καταστήματος διαφέρει από την προηγούμενη, προχωράμε σε έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης(π.χ. από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

ανακαινίσεις - εσωτερικές διαμορφώσεις

Κατά την επίσκεψη μας στον χώρο σας (οικία ή επαγγελματικός χώρος) θα αποτυπώσουμε λεπτομερώς την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών σας αναγκών. Αφότου γίνει οικονομοτεχνική μελέτη θα σας παραδώσουμε αναλυτική προσφορά όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν, τα επιμέρους κοστολόγια αυτών και επιπλέον το χρονοδιάγραμμα του έργου(το οποίο τηρούμε αυστηρά). Οι εργασίες εκτελούνται από τα έμπειρα συνεργεία μας πάντοτε υπό την επίβλεψη μας.

 • Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης
 • Μελέτη νέας διαμόρφωσης
 • Αποξηλώσεις
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευση, Αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός. είδη υγιεινής)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Καινούργιος ηλ.πίνακας και καλωδιώσεις, δίκτυο υπολογιστών, συναγερμός, πυρανίχνευση)
 • Δάπεδα (πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα)
 • Κουφώματα αλουμινίου
 • Γυψοσανίδες, ψευδοροφές
 • Κουζίνες
 • Ντουλάπες
 • Ελαιοχρωματισμοί

παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις στην αγορά