τα έργα μας

πρόσφατα έργα

Ιδιωτικά κτήρια

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ανέγερση συγκροτήματος πενταόροφων κτιρίων με υπόγεια γκαράζ επί των οδών Παρνασσού-Θεμιστοκλέους-Κορίνθου στην Πάτρα, αντιστήριξη πρανών και φρεατοπασσάλων θεμελίωσης.

Ξενοδοχεία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Κατασκευή ξενοδοχείου στα Κουκούλια Αγνάντων Νομού Άρτας

Δημόσια κτήρια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ

Αποκατάσταση από τις ζημιές του σεισμού της 8/6/2008 και ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νιφορείκων Δήμου Δύμης.

Δημόσια Κτήρια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Ενίσχυση και αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 8/6/2008 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κ.Αχαίας Δήμου Δύμης

Δημόσια Έργα

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ

Αντιστήριξη πρανών με πασσάλους και εδαφοηλώσεις στη μίνι περιμετρική Πατρών (Χ.Θ 0+900)

Ιδιωτικά Κτήρια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Ενίσχυση Νεοκλασικού Κτηρίου – Κατασκευή αντιστηρίξεων και Υπογείου Γκαράζ στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Δημόσια Έργα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ

Αποκατάσταση από τις ζημιές του σεισμού της 8/6/2008 και ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Κρήνης

Παρέχουμε Τις Καλύτερες Λύσεις Στην Αγορά