Για μας, μιλάνε καλύτερα τα έργα μας….

Το Γραφείο Μας

Το γραφείο μας μετρά ήδη 25 χρόνια στο χώρο.
Κύρια  δραστηριοποίηση του γραφείου είναι οι αντισεισμικές μελέτες νέων  κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, από χάλυβα, σύμμικτες κατασκευές καθώς και μελέτες αντιστηρίξεων και φρεατοπασσάλων.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι μελέτες αποκατάστασης και ενίσχυσης φερόντων οργανισμών κτιρίων μετά τους σεισμούς του 1995 στο Αίγιο , του 1999 στην  Αθήνα και του 2008 στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.
Πέραν τούτου ασχολούμαστε με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη των κατασκευών.

κατανοούμε τις απαιτήσεις

εργαζόμαστε με ακρίβεια

παραδίδουμε το βέλτιστο

Η Ομάδα Μας

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών το έτος 1988

Ειδίκευση στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια και τεχνικά περιοδικά. Διατηρώ τεχνικό γραφείο  από το 1988 στην Πάτρα. Το γραφείο δραστηριοποιείται στις αντισεισμικές μελέτες νέων  κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, από χάλυβα, στις σύμμικτες κατασκευές καθώς και στις μελέτες αντιστηρίξεων και φρεατοπασσάλων στην ευρύτερη περιοχή Δυτικής Ελλάδος, Ιόνια νησιά και Αθήνα. Μελέτες ενισχύσεων φέροντα οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που υπέστησαν βλάβες από τους σεισμούς των Πατρών τα έτη 1993 κ 2008,Αιγίου το 1995 και Αθηνών το 1999.

Έχω διατελέσει μέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΕ από το 1995 έως το 2009. Πρόεδρος αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΕ  2000-2003 Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας 1999-2000 & 2001-2011.

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Αποφοίτησε το 2000 από την Σχολή Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά και από το 1999 , συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Χριστόπουλο .
Πέραν των στατικών μελετών (κύρια ενασχόληση του γραφείου) , αρέσκεται στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών με ιδιαίτερες προτάσεις για όλες τις ανάγκες .

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Αποφοίτησε το 1999 από την Σχολή Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά και από το 2000 , συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Χριστόπουλο .
Πέραν των στατικών μελετών (κύρια ενασχόληση του γραφείου) , αρέσκεται στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και σε πληθώρα τοπογραφικών θεμάτων