Στατικές Μελέτες Κτιρίων & Υποδομών
Ενισχύσεις Υφιστάμενων
μη καταστροφικοί έλεγχοι

Παναγιώτης Αγγ. Χριστόπουλος & Συνεργάτες

Καλωσήλθατε στο Γραφείο μας

μετράμε ήδη 25 χρόνια στο χώρο.


Κύρια  δραστηριοποίηση του γραφείου είναι οι αντισεισμικές μελέτες νέων  κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ,από χάλυβα , σύμμικτες κατασκευές καθώς και μελέτες αντιστηρίξεων και φρεατοπασσάλων.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι μελέτες αποκατάστασης και ενίσχυσης φερόντων οργανισμών κτιρίων μετά τους σεισμούς του 1995 στο Αίγιο , του 1999 στην  Αθήνα και του 2008 στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.
Πέραν τούτου ασχολούμαστε με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη των κατασκευών.

Για μας όμως μιλάνε καλύτερα τα έργα μας….

2610 - 333-627

about-img.jpg
project-6.jpg

Ειδικότητες

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και επίβλεψη για την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν στην ανέγερση νέων κτιρίων, την προσθήκη καθ’ ύψος, την ενίσχυση φέροντα οργανισμού κ.α.

ΜΕΛΕΤΗ

Εκπόνηση μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Επίβλεψη με τα αυστηρότερα κριτήρια, των σταδίων της κατασκευής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τις μελέτες συνοδεύουν πλήρεις σειρές σχεδίων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ανέγερση νέων κτιρίων, προσθήκη καθ’ ύψος, ενίσχυση φέροντα οργανισμού κ.α..

πρόσφατα Έργα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

01.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

02.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ

03.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

04.

Ενίσχυση Νεοκλασικού Κτιρίου

05.

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ

06.